Waarom kinderfysiotherapie bij jongeren?

De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van de motorische ontwikkeling in de verschillende leeftijdsfasen en in de fasen van groei en ontwikkeling van kinderen. In de periode van 12-18 jaar vinden veel lichamelijke veranderingen plaats. Blessures en groeipijn of problemen met de houding kunnen ontstaan. De kinderfysiotherapeut kan daarbij helpen. Vaak wordt er samengewerkt met andere disciplines, zoals een sportfysiotherapeut, sportinstructeur of collega's in de tweede lijn.

 

Veel voorkomende behandelindicaties bij jongeren van 12-18 jaar:

  • Sportblessures
  • Houdingsklachten
  • Spanningshoofdpijn
  • Dysfunctionele ademhaling
  • Aangeboren afwijkingen die de het bewegen beïnvloeden

 

Tijdens de eerste afspraak worden het probleem en de hulpvraag in kaart gebracht. Er wordt onderzoek uitgevoerd om te bekijken waar de klachten vandaan kunnen komen. Samen met de jongere wordt er een behandelplan op maat bedacht, waarbij de hulpvraag leidend is. Vervolgens wordt dit plan uitgevoerd, geëvalueerd en soms bijgesteld, tot de behandeldoelen behaald zijn.