Waarom kinderfysiotherapie bij peuters?

De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van de motorische ontwikkeling in de verschillende leeftijdsfasen en in de fasen van groei en ontwikkeling van kinderen. Op de peuterleeftijd wordt er steeds meer gevraagd van de motorische vaardigheden van uw kind. Een vertraagde motorische ontwikkeling of andere ontwikkeling dan peuter van dezelfde leeftijd kan dan gaan opvallen. Wanneer de motorische ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht of wanneer er problemen bestaan die de motoriek beïnvloeden, kan de kinderfysiotherapeut daarbij helpen. 

 

Veel voorkomende behandelindicaties bij peuters:

  • Tenenlopen
  • Vaak vallen
  • Angst bij bewegen
  • Hypermobiliteit
  • Moeite met vaardigheden zoals rennen, springen, klimmen
  • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden

 

Tijdens de eerste afspraak wordt de specifieke situatie van uw kind en gezin en hulpvraag waarmee u zich heeft aangemeld besproken. Daarna wordt er een observatie van de motorische mogelijkheden van uw kind gedaan, eventueel aangevuld met (motorische) testen. De bevindingen worden besproken en er wordt een behandelplan op maat gemaakt. Uw kind staat daarbij centraal en u als ouder krijgt adviezen en oefeningen om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.